הכל אודות תקרת הפקדה לפנסיה

הכל אודות תקרת הפקדה לפנסיה

הכל אודות תקרת הפקדה לפנסיה

אחת ההפתעות של השכירים והעצמאים בשנת 2017, הייתה, שהם גילו, כי לפתע פתאום, צמחה להם קרן. ולא סתם קרן של אייל או חד-קרן, אלא קרן מיוחדת במינה, קרן פנסיה מאחר וידוע כי קרנות פנסיה אינן נוהגות להתרבות באופן וולונטרי ומעצמן, בזכות הופעתה של קרן זו, הכירו העובדים השכירים והעצמאיים מושג חדש בתחום פוליסות הביטוח - תקרת הפקדה לפנסיה. מהי תקרת הפקדה זו? מדוע היא נוצרה? האם הכל בסדר בה? הפעם, נספר לכם כל מה שאתם צריכים לדעת על תקרת הפקדה לפנסיה.

מהי תקרת הפקדה לפנסיה?

על ההפקדה לקרן פנסיה מוטלות מגבלות מקסימום מטעמו של משרד האוצר - הרף העליון של ההפקדה עומד על סכום שהוא 22.83% מהשכר הממוצע במשק X2. בשנת 2018, השכר הממוצע במשק עומד על 9,906 ₪, תקרת ההפקדה החודשית המרבית לקרן פנסיה מקיפה היא 4,106 ₪ (או 22.83% מהשכר - הסכום הנמוך מבין השניים). ולכן, כל סכום הפקדה אשר חורג מעל לתקרת הפקדה מוגדרת זו, מועבר לקרן פנסיה משלימה, אשר מנוהלת בחברת הביטוח בה מנוהלת קרן הפנסיה המקיפה.

מספר פרטים על שיעורי הפקדות לקרן פנסיה לעצמאים

מדרגות מינימום להפקדה חודשית לקרן הפנסיה לעצמאים, בשנת 2017 (במועד כתיבת המאמר) הן:

עד להכנסה של 4,953 ₪ בחודש (חצי מהשכר הממוצע במשק) - 4.45% הפקדה חובה, ההפקדה החודשית המקסימאלית למדרגה שכר זו עומדת על 220.41 ₪.

עד להכנסה של 9,906 ₪ בחודש (השכר הממוצע במשק) - 12.55% הפקדה חובה, ההפקדה המקסימאלית למדרגה זו עומדת על 621.59 ₪. ההפקדה הכוללת עומדת על 842 ₪ לחודש.

מעל להכנסה של 9,906 ₪ בחודש - אין תחשיב אחוזים להפקדה נוספת, הפקדה כוללת עומדת על 842 ₪ לחודש.

מהי תקרת ההפקדה לעצמאים לקרן הפנסיה נכון לשנת 2017?

אחוז ההפקדה המרבי אשר מזכה בהטבה במס הכנסה עומד על 16.5%, וסכום ההפקדה השנתי המרבי לזיכוי בהטבות במס ההכנסה הינו 34,452 ₪.

מהן תקרות ההפקדה לקרן הפנסיה לשכירים לשנת 2017?

אחוזי ההפקדה המרביים המזכים בהטבות במס הכנסה - 22.83% מהשכר (אשר מתחלקים ל-7% הפקדות העובד, 7.5% הפקדת המעסיק לתגמולים ו-8.33% הפקדת המעסיק לפיצויים).

תקרת השכר אשר הפקדות המעסיק עד ל-7.5% ממנה לא ייחשבו עבור העובד כ"הכנסות חייבות במס" הינה 24,765 ₪ (השכר הממוצע במשקX2.5).

מה בנוגע לתקרות החלות על הפקדה לקרן פנסיה של שכירים שהם גם עצמאים?

שכירים שהם, במקביל, גם עצמאים, נהנים מהטבות מס (בדומה לשכירים) בשלב ההפקדה בהתאם לגובה שכרם. בנוסף לכך, ביכולתם להפקיד לקרן פנסיה עד לתקרת ההפקדות לעצמאים (16.5%) על הכנסתם הקובעת. זאת, בתנאי שהם אינם עוברים את סכום ההפקדה השנתי המרבי שנקבע להפקדות העצמאים (כזכור - 34,452 ₪).

איזה תמריצים מעניקה המדינה למפקידים-עצמאים?

עבור עצמאים, כל ההפקדות לקרן פנסיה פטורות מהמיסוי על רווחי הון. עצמאי המפקיד את סכום ההפקדה השנתי המרבי הקבוע לעצמאים, יכול לזכות בהטבת-מס שגובהה 11,139 ₪ (כ-32%) עבור הפקדותיו אלה.

לסיכום

אף אחד מאיתנו איננו אוהב שמכתיבים לו מה לעשות עם כספו, הכסף שהרוויח בזיעת אפיו. אבל, פן אחר באופי האנושי, הוא זה המחייב את הממשלה לנהוג בדרך בה היא נוהגת. אותו פן שכאשר אנחנו במלוא אוננו, בגילאים הצעירים יותר, איננו חושבים על העתיד, פשוט משום שהוא איננו מוחשי דיו בעינינו. אנחנו מתייחסים אל הגילאים המבוגרים יותר כאל משהו שלא נגיע אליו, כאל משהו שרחוק מאד, ואין לו שום נגיעה או השפעה על חיינו כיום או על הדרך בה אנחנו נוהגים או צריכים לנהוג. אולם, קרנות פנסיה, כחסכונות או השקעות אחרות דורשות זמן כדי להצטבר לסכום משמעותי, סכום חודשי נאה שיאפשר לנו מחיה בכבוד גם לאחר הפרישה לגמלאות, גם לאחר הפסקת העבודה. יש לזכור, כי "יציאה לגמלאות" פירושה גם ניתוק מהמשכורת שכיום נכנסת לבנק באופן קבוע, ולכן, באופן ישיר - גם ירידה חדה ברמת החיים. קרן הפנסיה, מעל להכל, נועדה להבטיח לכם חיים ברמת החיים לה אתם רגילים כיום. האמינו לנו כשאנחנו אומרים כי החיסכון לפנסיה צריך להתחיל בגיל מוקדם ככל האפשר, על מנת להבטיח לכם את רמת החיים הנאותה.

עוד נקודה למחשבה

גילויים בשנת 2017 בנוגע להתנהלות לא אחראית מצד המוסד לביטוח לאומי, מעלים את החשש כי כאשר תגיעו לעת הפרישה לגמלאות (בעוד שלושה-ארבעה עשורים) מצבו של הביטוח הלאומי לא יאפשר לו לשלם לכל המוני הפורשים החדשים קצבאות מתאימות. ולכן, מי שלא יחשוב על קרן פנסיה, עלול להתעורר בוקר אחד ולגלות שגם אותה קצבת זקנה זעומה שהייתה, כביכול, מובטחת לו, איננה מועברת. וכך, בד בבד עם משבר הפסקת העבודה והבעיות הנוספות שמביאה איתה הזקנה, הוא יאלץ להתמודד גם עם חסרון כיס, רעב וכל אותם דברים שאיננו מאחלים לעצמנו, במיוחד לא לאחר עשרות שנות עבודה!

מתעניינים בתכנון פרישהביטוח בריאות וסיעודחסכון פנסיוניביטוח חיים ואובדן כושר עבודהשירותים פיננסיים - ניהול הון פנוי?

לשאלות נוספות, השאר פרטים או התקשר אלינו למספר 072-3939333

יניב לוי, 
מתכנן פרישה ופיננסי CFP
מנהל מחלקת חיים וחיסכון ארוך טווח
מנהל מחלקת חיים וחיסכון ארוך טווח

יצירת קשר

שם מלא

מספר טלפון

דוא"ל

הודעה

שלח