טיפ חשוב בתכנון מיסוי פרישה

טיפ חשוב בתכנון מיסוי פרישה

טיפ חשוב!

בתכנון מיסוי פרישה אנו צריכים לטפל בשני בני הזוג, גם אם הפנסיה של אחד מבני הזוג לא מגיעה לחבות במס, כלומר בקיזוז נקודות זיכוי המס הוא אפס. 

חשוב לדעת שגם אם אין מס, הפטור שנעניק לפנסיה יקטין את ההכנסה החייבת מתחת לתקרות הכנסה שיעניקו לבן זוגו נקודת זיכוי אחת נוספת, הגדלה של הנטו החודשי ב- 216 ש"ח.

סעיפים 37, 38(א) ו-(ב) לפקודת מס הכנסה מעניקים הטבה, נקודת זיכוי אחת נוספת, לבני זוג שאחד מהם לא עובד או שהכנסתו החייבת נמוכה מהתקרות הבאות:
אם יש ילדים בתא המשפחתי – תקרת הכנסה שנתית חייבת בסך של -
25,920 = 5 * 2 * 2,592
אם אין ילדים בתא המשפחתי – תקרת הכנסה שנתית חייבת בסך של –
22,680 = 5 * 1.75 * 2,592

ילד בתא המשפחתי - ילד עד גיל 18 (כולל).

התנאי:
אחד מבני הזוג לפחות הוגדר "יחיד מוטב" לפי סעיף 37 לפקודה – יחיד שהוא או שבן זוגו נכים לפי סעיף 9(5)(א), או שהוא או שבן זוגו בגיל פרישה.

מקבל ההטבה הוא "בן הזוג הרשום".
בן הזוג בעל ההכנסות הנמוכות צריך להיות "בן הזוג".

כתבה ליאת ארמי יועצת מס ומתכננת מיסוי פרישה.  

יצירת קשר

שם מלא

מספר טלפון

דוא"ל

הודעה

שלח