החזרי מס לשכירים: כל מה שצריך לדעת

החזרי מס לשכירים: כל מה שצריך לדעת

החזרי מס לשכירים: כל מה שצריך לדעת

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961 קובעת, כי כל הכנסה חייבת במס, בין אם היא של אזרח ישראלי שנוצרה בארץ או בחו"ל ובין אם היא הכנסתו של תושב חוץ שנוצרה בישראל. עד כאן, הדברים ברורים למדי, אבל, מכאן, הם הולכים ומסתבכים, מאחר וישנן מדרגות מיסוי שונות, הקלות וגם, באופן לא מפתיע - גביית יתר. על מנת להבין את נושא החזרי מס לשכירים, יש להכיר את הרקע לו ואת כל מה שעוטף אותו, לכן, הכנו עבורכם מדריך מפורט ומקצועי, שיעזור לכם להתמודד עם הנושא הסבוך הזה.

מה בעצם אומרת פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961?

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961 ארוכה וסבוכה והתיקונים בה רבים, אבל הנה עיקרי הדברים שבה:

מי חייב בתשלום מס הכנסה?

חלק ב': הטלת המס, פרק ראשון: המקור, מפרט את כל המקורות מהם עשוי להגיע הכסף שנחשב כ"הכנסה". על פיו כל תשלום שנעשה כתוצאה מהפעילויות או הגורמים הבאים נחשב כ"הכנסה" חייבת במס:

 • עסק ומשלח יד
 • דיבידנד, ריבית והפרשי הצמדה
 • גימלאות
 • קיצבה, מלוג או אנונה
 • אחוזת בית וקרקע
 • נכסים אחרים
 • חקלאות
 • פטנטים וזכויות יוצרים - "תמורה המתקבלת בעד מכירת פטנט או מדגם על ידי הממציא, או בעד מכירת זכות יוצרים על ידי היוצר, אם הומצאה או נוצרה היצירה שלא בתחום עיסוקם הרגיל של הממציא או היוצר;"
 • מקורות אחרים - "השתכרות או ריווח מכל מקור אחר שאינו כלול... אך לא הוצא מהם בפירוש ולא ניתן עליו פטור בפקודה זו או בכל דין אחר. השתכרות או רווח מהימורים מהגרלות או מפרסים "
 • הכנסות אחרות - "סכום שהגיע לידי אדם על פי ביטוח מפני הפסד רווחים או על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, יבוא בחשבון לקביעת רווחיו או הכנסתו; לעניין זה, "ביטוח מפני אבדן כושר עבודה" – ביטוח מפני פגיעה בכושר עבודה, אבדן השתכרות או הפסד רווחים, הנובעים ממחלה, מנכות או מתאונה, והכל בין אם הכספים על פי הביטוח שולמו בסכום חד-פעמי ובין אם שולמו בתשלומים תקופתיים, בין אם שולמו בידי קופת גמל ובין אם שולמו בידי אחר."

מהו מיקום הפקת ההכנסה?

למקום הפקת ההכנסה ישנה חשיבות בעיני החוק והיא מפורטת בפקודת מס ההכנסה בפרק שני: המקום, סעיפים 4 ו-4 א':

סעיף 4 "... בכפוף להוראות הפקודה, משולם מס הכנסה לכל שנת מס בשיעורים המפורטים בפקודה, על הכנסתו של תושב ישראל שהופקה או צמחה בישראל או בחו"ל, ועל הכנסתו של תושב חוץ שהופקה או צמחה בישראל."

וסעיף 4 א' מפרט את קביעת המקום הרלוונטית לכל סוג של הכנסה:

" (1)  לגבי הכנסה מעסק - המקום שבו מתקיימת הפעילות העסקית מניבת ההכנסה;

(2)  לגבי הכנסה מעסקה או מעסק אקראי בעלי אופי מסחרי - המקום שבו מתבצעים העסקה או העסק;

(3)  לגבי הכנסה ממשלח יד - מקום ביצוע השירות;

(4)  לגבי הכנסה מעבודה - מקום ביצוע העבודה;

(5)  לגבי ריבית, דמי ניכיון והפרשי הצמדה - מקום מושבו של המשלם;

(6)  לגבי דמי שכירות או דמי שימוש בנכס - מקום השימוש בנכס;

(7)  לגבי השתכרות או רווח, לרבות תמלוגים, שמקורם בנכס לא מוחשי - מקום מושבו של המשלם;

(8)  לגבי קצבה, מלוג ואנונה - מקום מושבו של המשלם;

(9)  לגבי הכנסה מחקלאות - מקום הנכס מניב ההכנסה;

(10) לגבי דיבידנד - מקום מושבו של חבר בני האדם משלם הדיבידנד;

(11) לגבי השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים, כאמור בסעיף 2א – מקום משובו של משלם ההשתכרות או הרווח כאמור."

מהיכן צומחים החזרי מס לשכירים?

אחרי כל זה, כעת, נשאלת השאלה ההגיונית, אם הכל כל כך מפורט ויורד לפרטי פרטים, מדוע, עדיין נוצרים מקרים בהם ישנה גביית יתר ונדרשים החזרי מס לשכירים?

ישנן לכך מספר סיבות אפשריות. הנה מספר מהנפוצות בהן:

 • היות ומדובר במס המחושב באופן שנתי, גובהו מחושב על פי בסיס שנתי משוערך (כלומר שערוך של הסכום הכולל של ההכנסות שייווצרו בשנת המס), אולם, למעשה, הניכוי בפועל לשכיר, נעשה בכל חודש על ידי המעסיק (ניכוי במקור). רק בסופה של שנת המס, ניתן לדעת באופן חד משמעי כמה הייתם אמורים לשלם באמת. אותו פער בין הניכוי על בסיס בכנסה משוערכת והכנסה בפועל, יוצרת החזרי מס לשכירים.
 • ישנן הקלות אשר מקנות לקבוצות אוכלוסיה שונות זכויות למיסוי מופחת (למשל, מגורים בישובי ספר או בעיירות פיתוח, היותו של השכיר עולה חדש, חייל משוחרר או הורה לילד בעל בעיות רפואיות). מעסיק עשוי שלא להיות מודע לזכויות המיסוי המופחת ולנכות מס הכנסה במלואו מהשכיר. גם כאן, ייווצר פער חיובי לזכותו של השכיר.
 • זוכרים את רשימת מקורות ההכנסה הארוכה מקודם? מס ההכנסה המוטל עליהן איננו בהכרח זהה. שכיר שיש לו הכנסה מיותר ממקור אחד (שתי הכנסות עבודה משני מעסיקים שונים, או הכנסת עבודה והכנסה נוספת שאיננה הכנסת עבודה), רשאי לבקש אישור על תיאום מס. במידה ואיננו עושה זאת במהלך השנה, הוא עשוי למצוא את עצמו במצב של תשלום יתר בסופה.

כיצד יש לפעול כדי לקבל החזר מס?

ראשית, יש לציין, כי ניתן לקבל החזר מס רק עד למספר שנים מסוים אחורה (כיום, מדובר בשש שנים). לצורך כך, עליכם לפנות לפקיד השומה האזורי ולבקש טופס בקשה להחזר מס למס הכנסה. אל הטופס המלא יש לצרף טפסי 106 מכל מקומות העבודה הרלוונטיים לשנה עבורה אתם דורשים החזר. בנוסף, יש לצרף אישורים רלוונטיים כאישורים מהביטוח לאומי בשל אבטלה, לידה, תאונת עבודה או שירות מילואים, ומסמכים נוספים הדרושים לצורך הוכחת הסיבה לקבלת החזר המס. לחילופין, על מנת לחסוך מעצמכם את הטרטור, אשר עלול (גם במקרה שהכל הולך חלק) להיגרר במשך חודשים, תוכלו להיעזר באנשי מקצוע, המתמחים בתחום החזרי מס לשכירים.

מתעניינים בתכנון פרישהביטוח בריאות וסיעודחסכון פנסיוניביטוח חיים ואובדן כושר עבודהשירותים פיננסיים - ניהול הון פנוי?

לשאלות נוספות, השאר פרטים או התקשר אלינו למספר 072-3939333

יניב לוי, 
מתכנן פרישה ופיננסי CFP
מנהל מחלקת חיים וחיסכון ארוך טווח
מנהל מחלקת חיים וחיסכון ארוך טווח

יצירת קשר

שם מלא

מספר טלפון

דוא"ל

הודעה

שלח