טיפים להחזרי מס לשכירים

טיפים להחזרי מס לשכירים

טיפים להחזרי מס לשכירים

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961 קובעת, כי כל הכנסה חייבת בתשלום מס הכנסה, בין אם היא שולמה לאזרח ישראלי הנמצא בארץ או הנמצא בחו"ל ובין אם היא הכנסה של תושב חוץ אשר נוצרה בישראל. פקודת המס ארוכה ומפורטת, ומדברת על מדרגות מס, על מיקום ההכנסה, על התחומים החייבים במיסוי, על ההקלות בתשלום המס, מי זכאי להם ועוד על דברים רבים. בין שאר הדברים, היא מדברת גם הנושא החשוב לנו ביותר כשכירים, גביית היתר והיכולת לקבל החזר מס עבורה.

מתי נוצרת גביית יתר?

גביית יתר פירושה כי הנישום שילם מס הכנסה עודף על שנה מסוימת, ומצב זה יכול להיווצר בשל מבחר סיבות וסיטואציות:

החזרי מס לשכירים בשל תחשיב שגוי של נקודות הזכות

המקרים הנפוצים ביותר אשר יוצרים מצבים של החזרי מס לשכירים, הם ניכויי מס הכנסה של סכומים גבוהים מהנדרש המנוכים משכר העובד בשל אי התחשבות במלוא נק' הזיכוי המגיעות לעובד או בחלקן. הנה מספר מנק' הזיכוי הנפוצות ביותר על פי אתר רשות המיסים בישראל:

  • מגורים בישראל - כל תושב ישראל זכאי ל- 2.25 נקודות זיכוי. אישה ישראלית עובדת זכאית ל-0.5 נקודת זיכוי נוספת (כלומר 2.75 נקודות זכות).
  • עובד(ת) שבן(ת) הזוג שלו אינו עובד - יחיד שהוא או בן זוגו "יחיד מוטב" ושלבן/בת זוגו אין הכנסה, זכאי לנקודת זיכוי נוספת.
  • נקודות זכות בשל ילדים - נשים עובדות שיש להן ילדים בני עד 18, זכאיות לנקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד מלידתו ועד לשנה שלפני הגיעו לגיל 18 ול-0.5 נקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד בשנת לידתו ובשנת הגיעו לגיל 18. בנוסף לנקודות הזיכוי אלה, קיימות נקודות זיכוי המתקבלות עבור ילדים עד גיל חמש במקרים מיוחדים (כמו של הורה החי בנפרד שילדיו בחזקתו וכד'). גברים עובדים יהיו זכאים לנקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיו שהם "פעוטות" (ילדים שטרם מלאו להם ארבע שנים בשנת המס) לנקודת זיכוי אחת בשנת לידת הילד ובשנת המס בה מלאו לילד שלוש שנים. שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט (גיל שנה) ובשנת המס שלאחריה (גיל שנתיים). נקודות זיכוי אלו ניתנות בנוסף לנקודות הזיכוי המגיעות לבת הזוג. במשפחה בה ישנו "ילד להורה אחד" (משפחה חד הורית, בין אם עומדים בראשה אישה או גבר) מזכה את ההורה בנקודות זיכוי בשל "פעוט" הנמצא בחזקתו, וזאת בנוסף לנקודות זיכוי ילדים.
  • חיילים משוחררים במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר השחרור מהשירות הסדיר - חייל ששירת 23 חודשים מלאים לפחות, זכאי לשתי נקודות זיכוי. חיילת ששירתה 22 חודשים מלאים לפחות, זכאית לשתי נקודות זיכוי, חייל ששירת פחות מ-23 חודשים מלאים זכאי לנקודת זיכוי אחת, חיילת ששירתה פחות מ-22 חודשים מלאים זכאית לנקודת זיכוי אחת.
  • עולה חדש ותושב חוזר ותיק - עולה חדש זכאי להקלות במס במשך 42 חודשים מיום עלייתו/חזרתו ארצה: שלוש נקודות זיכוי שנתיות לכל חודש במשך 18 החודשים הראשונים לעלייה, שתי נקודות זיכוי שנתיות לכל חודש במשך 12 החודשים הבאים, נקודת זיכוי שנתית לכל חודש. תושב חוזר ששהה שש שנים רצופות בחו"ל, אם חזר לארץ בתקופה שבין 16/5/2010 ל-30/9/2012, ייחשב לעולה חדש לעניין נקודות הזיכוי להן זכאי העולה החדש.

החזרי מס לשכירים בשל תרומות

​נישום אשר תורם למוסד ציבורי (מוסד המוכר על-ידי שר האוצר ומאושר על-ידי ועדת הכספים של הכנסת) זכאי לזיכוי של 35% מסכום התרומה. סך התרומות שניתן לקבל עבורן זיכוי מוגבל במינימום ובמקסימום, כאשר הסכום המינימלי מתעדכן מדי שנה, והסכום המקסימלי איננו עולה על 30% מההכנסה החייבת במס, או על סכום המתעדכן מידי שנה לפי הנמוך ביניהם. בשנת המס 2017 הסכום המינימלי לתרומה עומד על 180 ₪ והמקסימלי על 9,184,000 ₪. סכום תרומה העולה על המקסימום השנתי לזיכוי ניתן לגרור לשנים הבאות, אך לא יותר משלוש שנות מס.

החזרי מס לשכירים בשל עבודה חלקית בשנת המס

כאשר עובד איננו עובד בחלק משנת המס, הוא עשוי להיות זכאי להחזר חלקי או מלא של מס ההכנסה שנוכה ממשכורתו בתקופה בה עבד, מאחר ומס זה חושב מראש ועל בסיס ההנחה כי הוא יעבוד ויקבל את אותו השכר במשך כל השנה. פיטורים או התפטרות גורעות חודשי שכר מהתחשיב השנתי של שנת העבודה, ולכן, יש סיכוי לקבלת החזר מס.

החזר מס בשל הפרשה עצמאית לקופות גמל או לביטוח פנסיוני

הפרשה עצמאית לקופות שאושרו על-ידי המנהל מזכה את השכיר בהקלות מס. כאשר היא נעשית באופן עצמאי ואיננה עוברת דרך המעסיק, היא איננה מובאת בחשבון בתחשיב המיסוי כפי שהוא משתקף בתלוש המשכורת. עובד המשלם בעצמו רשאי לבקש מפקיד השומה שיעניק לו זיכוי בלבד או לבקש ממעבידו את הניכוי או הזיכוי המגיעים לו בשל תשלומים אלה. (​ניכוי = הפחתה מסכום ההכנסה החייבת במס שעליה יחושב המס לתשלום, זיכוי = הפחתה מהמס, אשר בו חויב העובד).

​הגשת בקשה להחזר מס

בקשות להחזרי מס ניתן להגיש עד שש שנים אחורה משנת המס הנוכחית, אישית במשרדי השומה, או, לחילופין ,לשלוח את הבקשה בדואר למשרדי השומה.

הבקשה תוגש באמצעות טופס 1301 או טופס 0135 (דוח מקוצר המתאים לשכירים שאין להם הכנסות משוק ההון), אשר מיועדים לעובדים שכירים שהכנסתם הינה ממשכורת בלבד. אל הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים: אישור ניהול חשבון בנק, טופסי 106 שהוציאו המעבידים (לשני בני הזוג) ובמקרה של פרישה - טופס 161 וטופס 161א ואישור פקיד שומה בגין מענקי הפרישה, אישורים על הפרשות לקופות גמל וביטוח חיים או כל אישור אחר המצוין ונדרש על פי הנחיית רשות המיסים באתר.

מתעניינים בתכנון פרישהביטוח בריאות וסיעודחסכון פנסיוניביטוח חיים ואובדן כושר עבודהשירותים פיננסיים - ניהול הון פנוי?

לשאלות נוספות, השאר פרטים או התקשר אלינו למספר 072-3939333

יניב לוי, 
מתכנן פרישה ופיננסי CFP
מנהל מחלקת חיים וחיסכון ארוך טווח
מנהל מחלקת חיים וחיסכון ארוך טווח

יצירת קשר

שם מלא

מספר טלפון

דוא"ל

הודעה

שלח