מהן קרנות פנסיה וכיצד הן משתלבות בעתידכם ובעתיד משפחתכם?

מהן קרנות פנסיה וכיצד הן משתלבות בעתידכם ובעתיד משפחתכם?

מהן קרנות פנסיה וכיצד הן משתלבות בעתידכם ובעתיד משפחתכם?

​השנים האחרונות העלו את קרנות הפנסיה למוקד העניין הציבורי. זה התחיל עם החובה להפקדת כספים לקרן פנסיה לשכירים החלה על המעסיק (משנת 2008), המשיך עם חובת ההפקדה של עצמאים לקרנות הפנסיה, וקינח בעלייתו של סעיף 20 א' בחוק הפיקוח על קופות גמל למודעות (הסעיף המאפשר לשכיר לבחור מוצר פנסיוני כרצונו, גם אם הוא איננו עולה בקנה אחד עם בחירת מעסיקו). העיסוק בהן מובן למדי, מאחר וקרנות פנסיה מהוות נכס חשוב לעתידם הכלכלי של האנשים העובדים ובני משפחתם, שכירים ועצמאים, בעת פרישה לגמלאות וגם במקרים של אובדן כושר עבודה או פטירה.

מהי פוליסת ביטוח בכלל ומהו ביטוח פנסיוני?

מרבית פוליסות הביטוח מתייחסות להבטחת מצב המבוטח ובני משפחתו למקרים ספציפיים, אשר אנחנו מקווים שלא יקרו, למשל, ביטוח צד ג' לרכב, ביטוח בריאות וכן הלאה. לעומת זאת, קרנות פנסיה עוסקות במתן ביטוח לאירוע שכפי הנראה, יקרה בוודאות בעתיד, עם הגיעו של עובד לגיל הפרישה (67 לגברים, 64 לנשים) ומטרתו להבטיח לאדם הפורש לגמלאות ולבני משפחתו הסמוכים על שולחנו תנאי חיים טובים, ברמה לה הם היו מורגלים לפני נקודת הזמן של הפרישה לגמלאות. חלק גדול מהביטוחים הפנסיוניים מכילים שני רכיבים נוספים, ביטוח מפני אובדן כושר עבודה וביטוח חיים, אשר יחד, הם מעניקים למבוטח ולמשפחתו מעטפת ביטוחית כוללת. ביטוח אובדן כושר עבודה (המכונה גם פנסיית נכות) - הביטוח מקנה למבוטח אשר יכולת עבודתו נפגעה חלקית או באופן מלא קבלת קצבה חודשית לפי דרגת נכותו, למשך תקופת חוסר היכולת לעבוד עד לגיל פרישה. לעומתו, ביטוח החיים (המכונה גם פנסיית שארים) מקנה לשארי בשרו הקרובים של המבוטח (אלמן/ה וילדים) סכום חד-פעמי או קצבה חודשית לאחר מותו של המבוטח. כאמור, שלושה רכיבים אלה מהווים מטרייה ביטוחית כוללת, שמטרתה להבטיח מצבים שונים הקשורים לכושר העבודה וההשתכרות של המבוטח ומשפחתו.

קרן פנסיה? קופת גמל? ביטוח מנהלים?

קיימים כיום בשוק הביטוחים שלושה מוצרים פנסיוניים עיקריים: קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל. הנה כמה יתרונות והבדלים בין ערוצי הביטוח השונים:

  1. בניגוד לביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה מחזיקות ב-30% מהתיק באגרות חוב מיועדות, אשר אמורות להבטיח תשואה.
  2. להבדיל מקרנות הפנסיה, ביטוחי מנהלים מתחייבים שלא לפגוע בגובהה של הקצבה הפנסיונית, במידה ותוחלת החיים תעלה.
  3. קרנות הפנסיה כוללות באופן אוטומטי את ביטוחי אובדן כושר עבודה ושארים, אבל המבוטח יכול לוותר על אחד מהם או שניהם, לפי בחירתו.
  4. פוליסות ביטוחי מנהלים מגיעות במגוון רחב ואינן כוללות מרכיבים אלה באופן אוטומטי, כך שניתן לבחור מראש בפוליסה שאיננה כוללת רכיבים אלה. במקרה ופוליסת ביטוח המנהלים הנבחרת (מסיבות שונות) כוללת את מרכיב פנסיית השארים, במידה ומדובר במבוטח ערירי (ללא בן/בת זוג וילדים) ניתן לבטל את המרכיב על ידי חתימה על מסמך ביטול.
  5. קופות הגמל כוללות רק מרכיב של חיסכון פנסיוני ואינן מעניקות כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה או פנסיית שארים.
  6. ביטוחי שארים במסגרת הפוליסות השונות - כאמור, קופות גמל אינן מכילות מרכיב ביטוחי כזה. קרנות פנסיה מגדירות את השארים כבן/בת הזוג של המבוטח, ילדיו שמתחת לגיל 21 או הורים, במידה והמבוטח רווק וללא ילדים. התשלום לשארי המבוטח נעשה בצורת קצבה חודשית. פוליסות ביטוח מנהלים מאפשרות למבוטח להגדיר את שאריו, ואינן מניחות, באופן טבעי, כי שארי בשרו של המבוטח הם בן/בת הזוג של המבוטח, ילדיו או הוריו, והתשלום לשארי המבוטח נעשה בתשלום חד-פעמי של סכום הכסף המגיע לשארי המבוטח.

מהו סעיף 20 א' ומדוע חידוד שלו הוא משמעותי עבור עובדים שכירים?

סעיף 20 א' בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 הוא הסעיף המעביר את האחריות לבחירת המוצר הפנסיוני מהמעסיק את העובד. נכון, היה לנו הרבה יותר קל בעבר - לשבת בחיבוק זרועות ולסמוך על המעסיק שיבחר עבור עובדיו את קרן הפנסיה. אולם, מאחר והמעסיק הוא בעל עניין בדבר (והתגלו לא דיל אחד או שניים שנערכו בין מעסיקים לגופים ביטוחיים שונים, כאשר הצד המפסיד מעסקאות אלה, היו העובדים), ומאחר והשנים האחרונות הגדילו את מספר קרנות הפנסיה המוצעות לעובדים ואת החשיפה והמודעות של כולנו אליהן, אין שום סיבה שעובדים שכירים ימשיכו לנהוג בפסיביות ולקבל תכתיבים, שאינם, בהכרח, הולמים את רצונם או צרכיהם. יתרה מכך, מעבר בין מקומות עבודה, מאפשר לכם להמשיך ולהפקיד את כספכם אל קרנות פנסיה שנבחרו על ידיכם בעבר, ללא צורך להחליפן לאלה המוכתבות על ידי המעסיק. הדבר מגובה על ידי מכתב מידע למעסיק - זכות העובד לבחור חיסכון פנסיוני המוצג באתר רשות ההון ביטוח וחסכון.

לסיכום

הדאגה לעתידנו ולעתיד משפחתנו היא מובנת לחלוטין, במיוחד בעידן רווי אי היציבות והשברירי בו אנחנו חיים. לעיתים קרובות, משכורת אחת או שתיים המכלכלות משפחה הן כל מה שיש לנו (כאשר אין השקעות בבורסה, אין נכסים מניבים או כל מקור הכנסה אחר), ואובדן של אחת מהן (בשל מחלה, מוות או פרישה לגמלאות) עלול להפוך את הקערה על פיה ולהכניס את המשפחה למצב כלכלי בעייתי, תוך זמן קצר. כיסוי פנסיוני אשר כולל גם ביטוח מפני אובדן כושר עבודה ומכסה גם מפני מוות של המבוטח, מאפשר לוודא כי הירידה ברמת החיים של בני משפחתו של המבוטח לא תהיה קיצונית מידי, ולא תעמיס עליהם התמודדויות מיותרות, נוסף על אלה שממילא הם נאלצים להתמודד איתן.

מתעניינים בתכנון פרישהביטוח בריאות וסיעודחסכון פנסיוניביטוח חיים ואובדן כושר עבודהשירותים פיננסיים - ניהול הון פנוי?

לשאלות נוספות, השאר פרטים או התקשר אלינו למספר 072-3939333

יניב לוי, 
מתכנן פרישה ופיננסי CFP
מנהל מחלקת חיים וחיסכון ארוך טווח
מנהל מחלקת חיים וחיסכון ארוך טווח

יצירת קשר

שם מלא

מספר טלפון

דוא"ל

הודעה

שלח