מהן מדרגות מס ההכנסה לשכירים?

מהן מדרגות מס ההכנסה לשכירים?

מהן מדרגות מס ההכנסה לשכירים?

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] והתיקונים שהוכנסו בה לאורך השנים עוסקים בסוגים שונים של הכנסות, ומחלקים אותם לשני סוגי הכנסות עיקריים - הכנסה מיגיעה אישית (Earned income) והכנסה שלא מיגיעה אישית (Unearned income). ההכנסה מיגיעה אישית כוללת כספים שהתקבלו בתמורה לעבודה (שכר או משכורת לשכירים, הכנסות מעבודה של עצמאי) וקצבאות שונות וכד'). מולה, ניצבת ההכנסה שלא מיגיעה אישית, והיא עשויה להגיע ממקורות שאינם מוגדרים כ"עבודה" כמו שכ"ד מנכסים מושכרים, פרי השקעות (דיבדנדים או ריביות) וכן הלאה. בין שני סוגי הכנסות אלה ישנם הבדלים מסוימים, אולם ההכנסה מיגיעה אישית היא סוג המיסוי הנפוץ יותר כיום בישראל.

מדרגות המס בישראל

שיטת המיסוי הפרוגרסיבי על ההכנסות המוטלת על תושבי ישראל נוגעת לשני סוגי ההכנסות. אבל, מאחר ולרוב האנשים שיש להם הכנסות שלא מיגיעה אישית, ישנו רו"ח המייעץ להם, אין להם צורך להתמודד עם הנתונים והפרטים הקטנים. לעומת זאת, לשאר, לשכירים, שעל פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לשנת 2016, עמד מספרם על כ-3,876,800 משרות שכיר במשק הישראלי, עניין מדרגות המס הוא נושא רציני. מיסוי פרוגרסיבי פירושו, כי ככל שהכנסתו של העובד גבוהה יותר, כך יעלה שיעור המס שיוטל עליו. סכומי ההכנסות החייבות במיסוי (ההכנסה לאחר הניכויים, קיזוזים וניכוי הפטורים המגיעים לעובד) מחולקים למספר שכבות, שכל שכבה ממוסה בשיעור שונה. שכבות אלה מדרגות המס, אשר שיעוריהן מתעדכנים ומשתנים בכל שנה.

מדרגות מס ההכנסה לשכירים - כמה, תכל'ס, זה עולה לנו?

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) התשע"ז-2016 מפורטים שיעורי המס:

(חלק זה עוסק בהכנסה שלא מיגיעה אישית) "שיעור המס ליחיד (תיקון מס' 234) תשע"ז-2016

  1. (א) המס על הכנסתו החייבת של יחיד בשנת המס יהיה כלהלן:

(1)  על כל ₪ מ-238,800 השקלים החדשים הראשונים - 31%;

(2)  על כל ₪ מ-238,801 ₪ עד 496,920 ₪ - 35%;

(3)  על כל ₪ נוסף - 47%.

וכעת, אנחנו מגיעים להכנסה מיגיעה אישית:

(ב) (1)  על אף האמור בסעיף קטן (א)(1) ובכפוף לאמור בפסקה (2), לגבי הכנסה חייבת בשנת המס מיגיעה אישית ולגבי הכנסה חייבת בשנת המס של יחיד שמלאו לו 60 שנים, יחולו שיעורים אלה:

(א)  על כל ₪ מ-74,640 השקלים החדשים הראשונים - 10%;

(ב)  על כל ₪ מ-74,641 ₪ עד 107,040 ₪ - 14%;

(ג)  על כל ₪ מ-107,041 ₪ עד 171,840 ₪ - 20%;

(ד)  על כל ₪ מ-171,841 ₪ עד 238,800 ₪ - 31%;

החוק מתייחס גם להכנסות גבוהות במיוחד:

"121ב. (א) יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 640,000 ₪, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על 640,000 ₪ (בסעיף זה - הכנסה החייבת במס נוסף), בשיעור של 3%."

זוהי לשון החוק, אבל כמה באמת ייגבו רשויות המס מהשכירים?

לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2017 ואילך שהוציאה רשות המיסים, מקל עלינו (ועל המעסיקים) את חישוב מדרגות מס ההכנסה לשכירים. להלן, טבלה שתעזור לכם להתמצא במדרגות המיסוי השונות, לנוחותכם:

הכנסה חודשית ב-₪ - בטווח שבין לבין שיעור המס מס מצטבר חודשי ב-₪ (בקירוב) מס מצטבר שנתי ב-₪ (בקירוב) הכנסה מצטברת שנתית ב-₪ (בקירוב)
0-6,220 10% 622 7,464 72,640
6,221-8,920 14% 1,000 12,000 107,040
8,921-14,320 20% 2,080 24,960 171,840
14,321-19,900 31% 3,810 47,720 238,800
19,901-41,410 35% 11,338 136,056 496,920
41,411-53,333 47% 16,942 203,304 640,000
 53,334 ומעלה 50% מס נוסף של 3%    


דוגמת תחשיב שתמחיש זאת:

ניקח לדוגמה עובד שכיר שהכנסתו החייבת במס היא 9,000₪:

על 6,220₪ ראשונים ישלם העובד 10% - מס של 622₪

על ההכנסה במדרגה הבאה (6,221-8,920) יבוצע חישוב של 8,920-6,221 = 2,699 מתוכם נוציא 14% (שהם אחוזי המיסוי על מדרגה זו) 2,699₪ X 14% = מס של 377₪

על ההכנסה במדרגה השלישית (8,921-14,320) יבוצע חישוב של 9,000-8,921 = 79 שמתוכם נוציא 21% (שהם אחוזי המיסוי על מדרגה זו) 79 ₪ X 21% = מס של 16.59₪

ע"פ טבלת מדרגות מס ההכנסה לשכירים על שכר חודשי של 9,000₪ אמור להיות משולם מס של 1,015.59₪. אבל, זהו המס שאותו אתם אמורים לשלם לפני ניכוי נקודות הזיכוי, שכל אחת מהן, ערכה 215 ₪ (נכון לזמן כתיבת המאמר). כך, שלמשל, אם יש לכם 2.25 נקודות זיכוי אוטומטיות מאחר ואתם תושבי ישראל, כבר הרווחתם: 2.25 X 215 ₪ = 483₪, יש להפחית את הסכום מאותם 1,015.59₪. כלומר, בפועל, ישלם העובד רק 532.59 (1,015.59-483 = 532.59₪).

נקודות הזכות

הזכרנו בפסקה הקודמת את נקודות הזכות, אז, לסיום, ברשותכם, נרחיב עליהן מעט, מכיוון שאי הכרתן (או תחשיב שגוי שלהן) מהווה, במרבית המקרים, יחד עם (חוסר בתיאום מס בין סוגי ההכנסות השונות) את הסיבות העיקריות לכך ששכירים משלמים מס עודף. ישנם סוגים רבים של נקודות זכות, החל מ-2.25 נקודות זכות אוטומטיות המגיעות לכל עובד שהוא תושב ישראל, דרך 0.5 נקודת זכות לאישה עובדת וכלה בשתי נקודות זכות להורים לילד אוטיסט או ילד בוגר (מעל לגיל 18) בעל מגבלה (על פי תנאים מסוימים). במידה ותרצו, תוכלו להיעזר במחשבון אתר רשות המיסים, כדי לבדוק את נקודות הזכות המגיעות לכם.

מתעניינים בתכנון פרישהביטוח בריאות וסיעודחסכון פנסיוניביטוח חיים ואובדן כושר עבודהשירותים פיננסיים - ניהול הון פנוי?

לשאלות נוספות, השאר פרטים או התקשר אלינו למספר 072-3939333

יניב לוי, 
מתכנן פרישה ופיננסי CFP
מנהל מחלקת חיים וחיסכון ארוך טווח
מנהל מחלקת חיים וחיסכון ארוך טווח

יצירת קשר

שם מלא

מספר טלפון

דוא"ל

הודעה

שלח