טיפ במיסוי פרישה – מענק מוות

טיפ במיסוי פרישה – מענק מוות

טיפ במיסוי פרישה – מענק מוות

במותו של עובד רואים עזיבת עבודה, וכמו בכל עזיבת עבודה על המעסיק למלא טופס 161 ובו נתונים בדבר מענקי הפרישה להם זכאי העובד, פיצויים המתקבלים בעקבות פטירתו של עובד מוגדרים "מענק מוות", הכנסה זו מיוחסת לשארים/מוטבים הזכאים לה (לפי חלקם היחסי), ולא תיחשב הכנסת הנפטר.

על מענק המוות יחולו הוראות סעיף 9(7א)(ב) לפקודת מס הכנסה הקובע פטור ממס לפי החישוב שלהלן:

  1. תקרה 24,480 / פעמיים ה"שכר האחרון" – לפי הנמוך
  2. תוצאה בשלב 1 כפול שנות עבודה של הנפטר.

(שכר אחרון – משכורת למעט שווי רכב והחזר הוצאות)

המענק החייב במס, לאחר קיזוז הפטור, יחשב להכנסה מיגיעה אישית, ויחולק לשארים/מוטבים לפי חלקם היחסי. כל אחד מהם יחויב במס לפי שיעור המס השולי שלו, כאשר שיעור המס המקסימלי הינו 40%, השארים/מוטבים יכולים לנצל כנגד הכנסה זו את הפטור לעיוור ונכה לפי סעיף 9(5), נקודות זיכוי וזיכויים אחרים.

אפשרות מיסוי נוספת , פחות ידועה, הינה מיסוי לפי הנפטר.

בחירה באפשרות זו הופכת את הפטירה לעזיבת עבודה רגילה, כלומר, יינתן פטור רגיל לפי סעיף 9(7א) לפי החישוב שלהלן:

  1. תקרה 12,230 / "שכר האחרון" – לפי הנמוך
  2. תוצאה בשלב 1 כפול שנות עבודה.

המענק החייב במס יימוסה לפי שיעור המס השולי של הנפטר, ניתן לפרוס את המענק אחורה עד 6 שנים המסתיימות בשנת הפטירה לפי הוראות סעיף 8(ג). וכנגד הכנסה זו ניתן להחיל את סעיף 9(5) - פטור לעיוור ונכה שהיה לנפטר בשנות הפריסה.

כתבה ליאת ארמי יועצת מס, מתכננת מיסוי פרישה ופנסיה.

יצירת קשר

שם מלא

מספר טלפון

דוא"ל

הודעה

שלח