תהליך בקשה להחזר מס

תהליך בקשה להחזר מס

תהליך בקשה להחזר מס

עפ"י סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, יחיד תושב ישראל, אשר מלאו לו 18 שנים, חייב בהגשת דו"ח שנתי למס ההכנסה. יחד עם זאת, קיימות הוראות מיוחדות אשר פוטרות את האוכלוסיות השונות מהגשת הדו"ח. בין האוכלוסיות הללו נכללת אוכלוסיית העובדים השכירים בעלי הכנסה מעבודה ו/או מקצבה, שסך הכנסתם השנתי איננו עולה על 803,520 ₪ (נכון לשנת 2016).

במשפחות בהן אחד מבני הזוג מחויב בהגשת דו"ח, תחול החובה להגשת הדו"ח גם על בן/בת הזוג, אשר לפי הסעיף הנ"ל נמנה על האוכלוסיות הפטורות מהגשתו. החזר מס הינו תהליך אותו עובר מי שאיננו מחויב בהגשת הדו"ח השנתי, אך מעוניין להגישו, על מנת להוכיח כי נגבה ממנו מס עודף וכי הוא רשאי להחזר בגינו.

מה שחשוב לדעת בנוגע להגשת בקשה להחזר מס

את הבקשה להחזר מס יש להגיש באמצעות טופס 1301 או טופס 0135 (דו"ח מקוצר המיועד לשכירים שההכנסות שלהם אינן כוללות הכנסות משוק ההון), אשר מיועדים לעובדים שכירים שהכנסתם מבוססת על משכורת בלבד. אל הבקשה, נדרשים הנישומים לצרף את המסמכים הבאים:

  • טפסי 106 מלאים וחתומים שהוציאו המעסיקים (של שני בני הזוג). במקרה של פרישה מוקדמת או פרישה לגמלאות - טופס 161 וטופס 161א ואישור פקיד השומה בנוגע למענקי הפרישה.
  • אישורים על הפרשות שבוצעו לקופות גמל וביטוח חיים
  • אישורים אחרים המבססים את ההקלות במס להן זכאי הנישום, כמוסבר באתר רשות המיסים. זה.
  • אישור על ניהול חשבון בנק.

את הבקשה להחזר מס ניתן להגיש עד לשש שנים אחורה משנת המס הנוכחית. יש להגיש אותה במשרד השומה באזור המגורים של הנישום. אופציה נוספת להגשה, היא שליחת הבקשה להחזר והמסמכים הנלווים לה בדואר למשרד השומה הפעיל באזור מגורי הנישום.

סימולטור המס שנמצא באתר רשות המיסים מאפשר לכם לחשב את זכאותכם להחזר מס, ללא צורך להזדהות ובאופן מיידי. הסימולטור פועל רק בדפדפן אינטרנט אקספלורר, כך שיש להצטייד בדפדפן המתאים.

מה שחשוב לדעת לפני הגשת בקשה להחזר מס

כיצד מחושבת ההכנסה החייבת במס?

ההכנסה החייבת במס מחושבת בדרך הבאה:

"הכנסה חייבת" כהגדרתה בפקודה:

סך כל ההכנסות - בהפחתת ההוצאות המוכרות - בהפחתת הקיזוזים - בהפחתת פטורים וניכויים אישיים = הכנסה חייבת במס.

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] מספקת ההסבר לכל אחד מסעיפי ההפחתה:

הוצאות - סכומים שהוצאו לצורך הפקת הכנסה, למשל, רכישת ספרות מקצועית, השתלמויות וימי עיון, כנסים וכד', בכפוף למגבלות שמטילה הפקודה.

קיזוזים - סכומים אשר מופחתים מהכנסת הנישום בשל הפסדים, בהתאם לכללי הקיזוז שקובעת הפקודה.

פטורים - סכומים אשר מופחתים מהכנסת בשל זכאותו לפטור ממס עפ"י הוראת הפקודה. הפטורים מתחלקים לפטורים החלים על הכנסות מסוימות (פרק ראשון: פטור, סימן א': פטור על פי הדין) וכן פטורים אישיים (כעיוור ונכה 100% (תיקון מס' 16) תשל"א-1971 (תיקון מס' 22) תשל"ה-1975 (תיקון מס' 25) תשל"ז-1977 (תיקון מס' 32) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 33) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 134) תשס"ג-2003 ת"ט תשס"ה-2004).

ניכויים אישיים - סכומים המופחתים מההכנסה, המפורטים בפרק שני: ניכויים וקיזוזים סימן א': ניכויי הוצאות ובפרק שלישי: ניכויים, זיכויים וקצבאות ילדים. את נקודות הזיכוי העדכניות העומדות לזכותכם תוכלו לבדוק במחשבון נקודות הזיכוי באתר רשות המיסים.

מדרגות השכר/מס המעודכנות לשנת 2018

סעיף 121 בפקודה מפרט את שיעורי המיסוי החלים על הכנסותיו של הנישום, כאשר ההכנסה מחושבת על בסיס שנה קלנדרית וכוללת את כל מקורות ההכנסה החייבים במס באותה השנה. לאחר סיכום ההכנסה החייבת, יערך חישוב המס על ידי שיבוץ כל סוג הכנסה חייבת בשדה המתאים לה בדו"ח. התוצאה המתקבלת מסיכום זה היא סכום המס לפני הזיכויים ונקודות הזיכוי. מהכנסה זו, ינוכה המס בשיעורים על פי המדרגות שבטבלה הבאה:

על פי לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת 2018 - רשות המסים

הכנסה חודשית ב-₪ - בטווחים שיעור המס הכנסה מצטברת שנתית ב-₪ (בקירוב)
0-6,240 10% 74,880עד
6,241-8,950 14% 74,881-107,400
8,951-14,360 20% 107,401-172,320
14,361-19,960 31% 172,321-239,320
19,961-41,530 35% 239,321-498,360
מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף


שאלת השאלות - האם ניתן להגיש בקשה להחזר מס בכוחות עצמכם?

ברור שניתן. השאלה הנשאלת היא, האם זה גם רעיון חכם. אם הגעתם עד כאן, בוודאי כבר הבנתם שהגשת בקשה להחזר מס איננה קלה כמו שניתן לחשוב, או, אפילו, כפי שניתן לקבל את הרושם באתרים מסוימים. מדובר בהרבה שעות של הרכבת פאזל פיננסי מורכב ומסובך למדי, שרק הזמן שייקח לכם להבין מה אתם אמורים לסמן במשבצת מסוימת, עשוי לייאש אתכם. נקודה נוספת למחשבה היא, כי את התהליכים ברשויות המס מניעות הבירוקרטיה והטופסולוגיה, כך שמילוי שגוי של משבצת אחת בטופס הבקשה ואתם חוזרים לנקודת ההתחלה. אף אחד לא שש להחזיר כסף, וכשמדובר ברשויות, הדבר אף נכון שבעתיים. לכן, עד כמה שנראה לכם "חסכוני" לנסות להגיש בקשה להחזר מס בעצמכם, כדאי הפעם שתוותרו על אמביציית ה-DIY ותותירו את המלחמה ברשויות לאנשי המקצוע.

מתעניינים בתכנון פרישהביטוח בריאות וסיעודחסכון פנסיוניביטוח חיים ואובדן כושר עבודהשירותים פיננסיים - ניהול הון פנוי?

לשאלות נוספות, השאר פרטים או התקשר אלינו למספר 072-3939333

יניב לוי, 
מתכנן פרישה ופיננסי CFP
מנהל מחלקת חיים וחיסכון ארוך טווח
מנהל מחלקת חיים וחיסכון ארוך טווח

 

יצירת קשר

שם מלא

מספר טלפון

דוא"ל

הודעה

שלח