ניכוי (הוצאה) בגין הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים - סעיף 17(5א) לפקודת מס הכנסה

ניכוי (הוצאה) בגין הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים - סעיף 17(5א) לפקודת מס הכנסה

שינוי משנת 2017 - ביטול המגבלה של 2.5% מתקרת ההכנסה.

שלבי עבודה לחישוב הניכוי :
1. הכנסה מעסק או 261,000 פחות "משכורת קובעת" - לפי הנמוך.
2. תוצאה בשלב 1 כפול 4.5% או הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים – לפי הנמוך.

הערות:
1. "משכורת קובעת" הינה משכורת שבשלה שילם המעביד לקרן השתלמות לשכירים, בטופס 106 ניתן לראות את הנתון בשדה 218 או 219.
2. מי שהמעביד הפריש לו לקרן השתלמות לשכירים ממשכורת שנתית של 261,000 ש"ח ומעלה, לא זכאי לניכוי בגין הפקדתו לקרן השתלמות לעצמאים.
3. ההכנסה מעסק לצורך חישוב הניכוי הינה הכנסה מעסק לאחר ניכויים/הוצאות, קיזוזי הפסדים ופטורים, אך לפני ניכוי אישי לפי סעיף 47 בגין הפקדה לקופ"ג לקצבה כעמית עצמאי.

דוגמה: (נתונים שנתיים - שנת מס 2018)
הכנסה מעסק (לאחר ניכויים, קיזוזי הפסדים ופטורים) - 300,000 ש"ח.
משכורת 100,000 (כוללת משכורת קובעת בסך 70,000)
הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים - 9,000 ש"ח
נדרש: ניכוי קרן השתלמות לעצמאים.

חישוב:
1. הכנסה מעסק 300,000 או - לפי הנמוך 191,000 = 70,000 - 261,000.
2. הפקדה לקה"ל עצמאים 9,000 או - לפי הנמוך 8,595 = 4.5% * 191,000

הניכוי 8,595 ש"ח יקוזז מההכנסה מעסק בלבד.

כתבה ליאת ארמי יועצת מס ומתכננת מיסוי פרישה.

יצירת קשר

שם מלא

מספר טלפון

דוא"ל

הודעה

שלח